Adatkezelés általános szabályai

Törzsvásárló tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Törzsvásárlói Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy a ScienNet a Törzsvásárló személyes adatait kezelje. A ScienNet a Törzsvásárlói Szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) útján tájékoztatja Törzsvásárlót arról, hogy az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezelését a ScienNet a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel végzi.

A ScienNet a Törzsvásárló személyes adatait illetéktelen harmadik személyek részére nem jogosult átadni, illetve bármely módon hozzáérhetővé tenni.

Törzsvásárló a Törzsvásárlói Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul a szerződésben általa megadott és feltüntetett, vagy bármely más módon a ScienNet részére átadott személyes adatainak a ScienNet által történő kezeléséhez, nyilvántartásához, a Rendszer üzemeltetése, valamint egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítése során történő felhasználásához.

Törzsvásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a ScienNet az általa megadott telefonszámára, e-mail címére marketing célú, illetve egyéb, a Rendszer működéséhez szükséges, vagy azt elősegítő információs anyagokat küldjön.

Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kíván a jövőben a ScienNettől hírleveleket kapni, akkor azokról leiratkozhat a ScienNet által biztosított internetes felületen.

General rules of data handling

Customer acknowledges and explicitely consents that it is essential to manage personal information by ScienNet due to the obligations arising from the Agreement for Custmomers. ScienNet informs the Customers based on the General Terms and Conditions for Customers (GTC) that it manages voluntarily provided personal information according to the provisions of the Hungarian Act LXIII of 1992 on the protection of personal data and the disclosure of data of public interest.

ScienNet may not hand over and not make accessible personal information of customers to any unathorized third parties.

By accepting the General Terms and Conditions, Customer explicitely consents to processing of personal data provided in the Agreement or any other way to ScienNet for the purposes of fulfilment of services related to the System and other contractual obligations.

Customer explicitely consents that ScienNet sends marketing and other vital information related to the operation of the System to his/her given phone number or email address.

Customer acknowledges that if he does not wish to receive future newsletters from ScienNet, he can unsubscribe on the web interface provided by ScienNet.